Regional resim galereyasında uşak resim sergisi açıldı. Kurucular «Resimnä kendi masalını» yarışmasının tarayıcılarını nışannadılar. Konkursu geçirdi Gagauziyanın kultura Bakannıı.  

«Resimnä kendi masalını» uşk resim yarışması Gagauziyanın resim okulların üürenicilerin yaradıcılık becermeklerini açıkladı. Pay alannarın işleri kendi resimnerini gagauz halk masallarına adadılar. 104 resimdän 9-zu taradılar. Valkaneşin resim okulun üürenicileri 2 ilk, bir da birinci eri. 3 baaşışlı eri kazandı yarışmanın pay alannarı Çadır – Lunga muniţipiyasından.

МАRİNA KRİSTOVA 3-cü er yarışmada: «Bän resimnedim gagauz masalını «Kemençeci hem şeytannar» masalını. Hiç inancaam gelmeer, ani yarışmada taradım».

NATALYA VORNİKOVA D.Eribakan adına resim okulun başı, Çadır–Lunga: «Bu yarışmak verdi kolaylık talantlı uşakların becermeklerini açıklamaa. Hepsinä ii başarları dileerim».

Konkursun hepsi resimneri şıralıınnan, masal havezinnän, temizliinnän hem uşakların bakışınnan folklora. Tarayıcıları selemnedi hem kutladı kultura Bakannıın başı Marina Semönova.

MARİNA SEMÖNOVA Gagauziyanın kultura Bakannıın başı: «Yapılı iş için şükür ederim Valkaneşin, Çadır-Lunganın hem Komradın resim okulların üüredicilerini inceli iş için. Beli, ani uşaklarımız severlär gagauz halk masallarını, okuyȇrlar onnarı, çünkü kendi fikirini resimdä açıklayınca, yaratmaylan tanışmaa öncä lääzım».

«Мир Ф. Достоевского» respublika ilüstraţiya yarışmasının çerçevesindä, angısı adalıydı rus yazıcısının 200-cü yıldönümünä, diplomnarlan nışannandı iki tarayıcı, sertifikatlan da bir.

F.Dostoevskiyin duuma gününä haberlendi yarışmak. Üüredicim teklif etti katılım, kayıl oldum. Kendi işimdä «Преступлениe и наказаниe» yaratmasından Soniyi, onun ȇmoţiyalarını savaştım göstermää».

Uşakların resimnerin sergisi uzııcek küçük ayın bitkisinädän.