Küçük ayın 11-dä KDU nışannadı 31 yıldönümünü. Bu üürenmäk merkezin özü Gagauz Milli universiteti, angısını kurdu Birli Rusiya Üüretim Fondu barabar Komrat dolayın nasaatınınnan, halk deputatlarınnan 1991-ci yılda küçük ayın 11-dä. Hep bu yılın harman ayın 1-dä Moldova devletin hükümeti verdi Komrattakı üüretim merkezinä devlet statusunu. Çok uurlu üüsek üüretim kurumu Moldovada işi çeketti devletin kanonunnan Üüretmäk kanonuna görä. Şindiki zamanda KDU üüreder hem hazırlêêr uzmannarı , angıları üüsek iş erlerinidä işleerlär nicä Gagauziyada, ölä da sınıraşırı.

Gagauziyanın tek universitetinin tek neeti hem amacı kurmaa halkta milli fikirleri, ki ilerlesin bilgilär geçmiş, şindiki hem gelecek zamannar için. Bundan kaarä korudulsun hem kurulsun fikirlär , ki yaradılsın koşullar yaşamak ilerlemesi için., hepsi bunnar geliştirilerlar gagauz dilindä. KDU önemli eri kaplêêr diil sade üüretim hem aaraştırma merkezi gibi cümnä soruşlarında, ama yardımcı olêr üüsek uurların katılmasında gagauz halkına deyni.

Şindiki zamanda KDU başarannarı işleerlar üüretim, hak, êkonomika, daavacılık uurlarında.KDU var açık kolaylıklar onnara, kim isteer üürenmää devlet, gagauz, englez hem rus dillerindä. Başarannar işleerlar prokuraturada, devlet bölümnerindä hem êkonomika sferalarında.

Gagauziyanın tek universiteti hep ölä Moldovanın üülen tarafının bilim merkezi. Burada var kolaylık üürenmää 35 uuruda.  Burada  kurulu türlü uurda kurslar kfalifikaţiyaların üüseltmesi için. Halklarası  universitelerinnän baalantılar yardım ettilär açmaa merkezleri Almaniya, Büük Britaniiya, Amerika ştatları, Azerbaycan, Türkiya hem Greţiya devletlerin dillerini üürenmäk için. Baalantılar kurulu Gagauziyanın M.V.Maruneviç adına aaraştırma merkezinnän da.

Bu önemli Gagauziyaya deyni gündä baalantılar hem sözleşmelär  için kanon kurmak uurunda şükür etti KDU GHT öndercinin yardımcısı da.

KDU ilerledi gözün önündä, alarak esaba, ani  Moldovanın devletin universitetlerin arasında KDU bulunêr ön planda.

KDU becermekleri üüretmäk proţesında çok sıra aaraştırma temeli oldular. Büünkü gündä üüretim formatları aardılı birkaç türlü çeşidä, bundan kaarä kullanılêr hem gerçekleştiriler Evropadakı formulalar da.  Sıkı baalantılar kurulu halklarası universitetlerinnän hem ayırı devletlärlan aaraştırma hem bilim uurlarında.