Moldovanın kanon  organın opoziţiya partiyaları istämedilär pay almaa  büünkü MD parlamentin plenar oturuşunda.  Komunist hem soţialist blokun  hem Şor partiyasının deputatları  istämedilär pay almaa Moldovanım parlamentın oturuşunda kücük ayın 10 da, angısında bakıldılar hem kabledildilär  bir sıra kanon proektleri. Angı sebepä görä,  üürendi bizim korespondentımız.

Komunistlar hem soţialistlar  söledilär, ani  pay almadılar parlamentın  büünkü oturuşunda, ki  göstermää kendi poziţiyalarını, ani yok  baş partiyanın reakţiyası  Veneţian komissiyanın doorutmaklarına, angıları baalı üstiţiyanın reformasınnan.

Oturuşun çeketmesindä parlamentin  viţe-spikeri  Vlad Batrınça  istedi oturuşun iş sırasından çıkarsınnar kanon proektını, angısı baalı  maasus komisiyanın kararı için  ayırmaa kandidatları üüsek magistratura sovetinä hem üüsek prokuratura  sovetinä.  Soţialistlerin  bakışlarına görä  kanon proektı  gider Veneţian komisiyasının nasaatlarına karşı da var nicä getirsin  büük problemalara.

Parlamentin spikerı  İgor Grosu  nışannadı, ani isteerlär mi onun kollegaları, osa istämeerlär mi, ama dava reforması olacȇk.

Deputatlar  geçirdilär  maasus buluşmaları bu kanon proektı için, ama  onnara  kimsey gelmedi, nışannadı Olesä Stamati.

Şor partiyanın deputatları  gelmedilär oturuşa hep ölä  sayıp diil dooru Moldovanın iç işlerin ministerlıın iç politikasını. Oturuşun süresindä deputatlar baktılar kanon proektini, angısı baalı  kandidatların ayırmasınnan dava hem prokuratura  uurunda görevlerinä.