Belli edildi GHT herzamankı komisiyaların azaları. Oturuş, neredä açıklandı kim girer HT prezidiumuna, dartışmaksız geçmedi.

GHT başın üç yardımcıların aralarında biri dä Valkaneş dolayından yok. Kanondakı organın prezidiumuna da girdi sade bir kişi bu dolaydan. Bu işi beenmedi deputat Valkaneştan Pötr Fazlı. Kendi düşünmeklerini o açıkladı HT oturuşunda.

PÖTR FAZLI, GHT deputatı: “Siz hepsini yapȇrsınız ki Valkaneş dolayını Gagauziyadan uzaklaştırmaa. Bän tutturdum ideyayi HT prezidiumuna birkaç er opoziţiyaya vermää. Bütün dünnedä bölä praktika var — opoziţiyanın da istemekleri bakılȇr».

Ama bakmayarak buna, prezidiumun azaları ayırıldı. Bundan kaarä  «Gagauz sesi» frakţiyası kuruldu, nereyi girdi çoyu deputatlar.

SERGEY ÇİMPOEŞ, GHR deputatı: “Biz frakţiyayı kurduk neetlän işlemää avtonomiyanın yaşayannarı için. Bizim frakţiyamıza 12 deputat girer, orada hem HT başı hem yardımcıları”.

Dmitriy Konstantinov belli etti önemli daavaları, angılarını deputatların önünä koyȇr.

DMİTRİY KONSTANTİNOV, GHT başı: «En ilk davamız – büdjedı kabletmää hem patentlarlan soruşu kararlamaa. Seslemekleri geçirmää lääzım, hazırız faydalı çalışmaa».

HT sıradakı oturuşu küçük ayın 11-dä geçecek.