Gagauziyanın MSK kendi sıradakı oturuşunda baktı soruşu, angısı baalı Valkaneş kasabasında   hem Çok Maydan küüyündä seçimnerin geçirilmesinnän. A.Terzi  taa derindän.

Gagauziyanın MSK yok nicä belli etsin Valkaneşin  hem Çok- Maydanın dolaylarında HT seçimnerin gününü, ama büün belli edildi bu seçimnerä lääzımnı finans sayısı.

YANA KOVALENKO, Gagauziyanın MSK başı: «Biz verdik  Halk Topluşuna hepsi lääzımnı dokumentleri seçimnerin günün belli etmesi için. Seçimnär lääzım tekrar geçirilsinnär Vakaneşin 9-cu hem Çok -Maydanın 17-ci seçim dolaylarında. Seçimneri geçirmäk için smeta 766 bin 559 ley kurȇr.  Zor sölemää, nezaman belli edilecek seçimnerin günü, bunu lääzım belli etsin Halk Topluşu».

GHT seçimnär 2021-ci yılın ceviz ayında geçirildilär. Valkaneş hem Çok- Maydan dolaylarında seçimneri enidän lääzım geçirmää, çünkü büük ayın sonunda bu dolaylardan deputatlar geçindilär. Büünkü gündä GHT işleerlär  33 deputat.