Geofizika” dolayın yaşayannarı kasım ayın 1-dän enidän su sistemasına  baalandılar. Bundan sora onnarın evlerindä dayman olacȇk pak su.  

Su sistemasının düzülmesi işleri tuttu 10 million ley, angılarını primariya kabletti grant olarak. Bundan sora insannarın evlerindä su hep olacȇk, işleyecek kanalizaţiya da.

«Tendȇrı taradı Kişinövdakı firma. Onnar düzdülär eni kanalizaţıya sistemasını. Bu rayonda 3-4 kilometra eni su sistemasını geçirdilär. Kazıldılar maasuz  pınarlar, neredä koyuldu su sayıcıları», — haberlerdi «Su-kanal» kurumun  uzmanı Viktor  Panaitov.

Eni su baalantıalrına “Geofizika” dolayın hepsi yaşayannarı baalandılar. Su  sayıcılarına plomba da şansora koyuldu.  «Su-kanal» kurumun  uzmanın Viktor  Panaitovun laflarına görä, eni  sistemanın kullanılması su kayıplarını  azaltacȇk.

«Eski su sisteması burada dökmedän hem çeliktändi yarı — yarıya. Onnar insannaın aullarından geçärdilär da engel olardılar onnara. Eski trubalar hep bir patlardılar. Eni sistema su kayıplarını  azaldacȇk. Umutlanȇrız, ani başka kırıklıklar bu dolayda olmayacȇk. Her ay da budandan sora biz alacȇz harcamnmış suyun 100 proţent sayılarını. Biz kendimiz kontrol edecȇz  kayıpları», — nışannadı «Su-kanal» kurumun  uzmanı Vİktor  Panaitov.

Geofizika rayonun yaşayanı Galina Sukman söleer, ani ilerdän suylan dayman problema vardı. Herzamankı kırıkların beterinä insan hep bir susuz kalardı. Kanalizaţiyanın yoksuzluu zorladardı insanın yaşamasını.

«Kanalizaţiya hiç bir zaman yoktu. O pek bizä läzımdı. Şindi eni yaptılar, kullanacȇz. Vakıt  gösterecek» , — söledi Galina Sukman.

Kasım ayın 1-dän 226  ev  Geofizika rayonunda  baalandılar  eni  kanalizaţiya   hem su  sistemalarına.