Komrat “Teploseti” kurumu yok nicä gazın erinä başka yakacak mallarını kullansın, onun erinä olmaz ne kara yaa, ne da kömür, yada odun. Bunu için haberledi kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ. Dual gazın kesilmesi bu kurumun işini durgudacȇk, söledi Barbanägrȇ.

Komrat munitipal kurumunu Teploseti gazın erinä başka yakacakları kullanamayacȇk işindä.  Nica nışannadı kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ, hepsi sistemalar dual gaza geçirildilär 90 yıllarda. Ozamandan beeri kara yaa hem kömür başka kullanılmadılar.

VADİM BARBANÄGRȆ, Teploseti muniţipal kurumun başı: «Bölä soruşlar bitki vakıtlar kalkmadılar hiç, geçti artık 40 yıl. Bölä soruş hiç bir zaman da kalkmadı. Bundan kaarä bütün Gagauziyada bulunmayacȇk birda kurum, Haydar küüyündekiden kaarä, angıları gazdan başka yakacakları kullansınnar. İsıtmak sistemalarını genä diiştirmää başka yakacaklara görä läzım ne bir gün, ne da bir ay — bu işä taa çok vakıt läzım».

“Teploseti” kurumu isıdȇr Komrat kasabasının hepsı bücet kurumnaırını respublika hem kasaba uurunda. Gazlan baalı krizis durumunda kurum savaşȇr arttırmaa gazı.

VADİM BARBANÄGRȆ, Teploseti muniţipal kurumun başı:«Bakınca duruma, biz hep taa savaşȇrız biraz arttırmaa, bitki günnär diildilär pek sıcak. Şindi da işlämeerlär okullar, yısıtmȇȇrız ne gündüz, ne da gecä. Bolniţalarda var covid bölümü, o üzerä savaşȇrız herzaman orasını yısıtmaa. Uşak başçalarında da lääzım temperaturayı tutmaa. Gazın etmemezliini taa duymadık işimizdä».

Vladimir Barbanägrȇ  nışannadı, ani hepsi kurumnar ödeştilär Teploseti kurumunnan isıtmak sezonu için. Kendi Teploseti kurumun da borçları gaz için yok. Bir yılda bu kurum yakȇr bir milionadan kubometra gaz.

VADİM BARBANÄGRȆ, Teploseti muniţipal kurumun başı: «Annaşamzsalar Rusiyaylan gaz için… Bekleriz delegaţiyamızın buluşmasını Gazpromun başınnan Millerlan, hem çıkışları. Annaşamazsalar, yaşayannar üşüyeceklär kışın, şafklar da kesilecek, bişey olmayacȇk. Devlettä hepsi daalacȇk».

Teploseti kurumun var 11 bölümü, angıları sıcaa daadȇrlar erideki, avtonomiyanın hem respublika uurunda kurumnarına Komrat dolayında. Gazpromdan kaarä Moldovanın kuvetleri  haberledilär hazırlıını gazı satın almaa Ukrainadan, Rumıniyadan hem Polşadan.