Liya Kiosä kolaylıklan geçtı «Oyunun gücü: uşaklara yol açalım» TV şou yaraşmasının ikinci turuna. Üüreniciyka Çeşmäküüyündän pay alȇr televizion yaraşmasında N4 national kanalında. Bu günnerdä çıktı şoun sıradakı kolverimi, neredä var nasıl görmää, nicä Liya kolay geçti 2-ci turun kastingını.

Canavar ayın 23-dä National N4 kanalında  «Oyunun gücü: uşaklara yol açalım» oyun yaraşmasının sıradakı kolverimi geçirildi, neredä Çeşmäküülüyka Liya Kiosä şaştırdı jüriyi, da geçti sıradakı turuna. Notalamak için Liya gösterdi oyunu, neredä onun baş kahramanı gençecik kız, angısı zor seçimi yapȇr zihirin hem saalıklı yaşamanın aralarında, bitkidä ayırıp saalıklı yaşamayı.

LİYA KİOSÄ, yarışmacı: «Bän getirderim aklıma nicä zor geçirdim hepsini, dalgalanardım, ama bütün yıl yaşadım bunnan. İlktän pek korkardım, ama şindi eminim, ani hazırım hem korkmȇrım. Bän özledim oyun atmosferasını. Bän büük havezlän üürenecäm eni oyunnarı, da çalışacam göstermää kendi kuvedimi hem becermeklerimi».

Jüri nışannadı, ani Liya bu yılın süresindä büüdü profesional tarafından da. O üzerä da onu geçirdilär sıradakı ȇtapa. Bıldır sıradakı ȇtapa geçip, Liya geçämedi finala. Şindi Liya hazırlanȇr 2 ȇtapa.

Bu televizion proekt N4 kanalında geçiriler. Bu proekttä pay almak için bildirimnerini verdilär binnän uşak 6 — 16 yaşlar arası. İlktän geçirilerlär kasting için gösterimnär, neredä seçilerlär en talantlılar, angılar da ileri dooru da final için yaraşȇrlar, ki kazanmaa ilk eri en ii oyuncu adınıı.