Canavar ayın 25-dä bilgiç, aaraştırıcı, ȇtnograf hem politika izmetçisi 84 yaşını tamannayaceydı. 2011 yılda Mariya Maruneviçin adına adandı Gagauziyanın Bilim aaraştırma merkezi, angısının kurulmasının temellerindä durdu. Komratta hep onun adına adalı sokak. anmak alleyasında büst koyuldu. 10-cu yildönümünä adalı olay için Bilim aaraştırma merkezi topladi bir videorolik, angısını GRT kanalşn siiredicileri göräbileceklär yaayinimizda. Kim gibi kaldı halkımızın aklısında hem ne türlü iz braktı ….

Mariya Vasilyevna Maruneviç — anılmış insan gagauz halkına deyni, aaraştırıcı, ȇtnograf, pedagog hem politikacı. 2001-ci yılda gerçekleştirildi onun baş neeti — avtonomiyada kuruldu bilim aaraştırma hem metodika işleri için merkezi, angısının öndercisi oldu Mariya Maruneviç. Kısa zamanda o hazırladı hem geçirdi bir sıra halklarası konferentiyaları, angılarından hepsi söz tutmaları tiparlandılar. Hep ölä gagauz dilindä tiparlandı dokumentlär avtonomiyanın kurulması için, bundan kaarä hazırlandılar gagauz halkın istoriyası için bir kurs lektiyası, açıkladı bilim — aaraştırma merkezin büünkü başı İrina Konstantinova.

Mariya Maruneviç — Gagauz Respublikasının üüsek nasaatın deputatıydı, Gagauziyanın karılar akıntısının kurucusuydu. Kıran ayın 23-dä 1994-cu yılda Moldova Parlamentınnan kabledildi Gagauz Erin maasus statusu için Kanon, angısı için çok çalıştı Mariya Maruneviç.

Onun paasız katılması var gagauz televizionun hem radionun kurulmasında, KDU -tin açılmasında. Mariya Vasilyevnada çok fikirlär hem plannar kaldı, angılarını gerçekleştirer Gagauziyanın kuvetleri hem Bilim — Aaraştırma Merkezi. Mariya Maruneviç geçidni 2004-cä yılın küçük ayın 15-dä.