MD Parlamenti sıradakı oturuşunda baktı proektı baalı Gagauziyada ana dillerin üürenilmesi için para verilmesini. Bu neetlerä lääzımdı 5 miliondan zeedä ley. Kanon rpoektı almadı seslerin lääzımnı sayısını.

Deputat İvanna Köksal teklif ettiydi kimi diişilmekleri devlet büdjetına ki Gagauziyaya 5 milion 337 bin 900 ley verilsin ana dillerin üürenilmesi için. Deputatın laflarına görä bukadar para etişmer ki kaliteli uurda bilgileri ana dilindä uşaklar kabletsinnär. O nışannadı, ani bu diil politika soruşu neçin ki laf gider üürenmäk proţesi için.

İVANNA KÖKSAL, MD Parlamentın deputatı: «Bu finansların etişmemezlii baalı onunnan, ani finanslamak metodologiyasının kurulmasında yok bölüm, angısına görä Gagauziyada 41 üüretmäk kurumunda ana dilin üürenilmesi için klasların bölmesinä para bakılmadı. Laf gider gagauz, ukrain hem bulgar dilleri için. Bu durum uşakların haklarına karşı gider ana dilin üürenilmesindä ne diil lääzım demokratiya cumnesindä olsun, bakarak ona da, ani ÜNESKO kurumu gagauz dilini kaybelän dillerin listesinä koydu».

Deputatlar büdjetın eklemesini, angısını teklif etti İvanna Köksal, tutturmadılar.

Gagauziyanın üüretmäk bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani büünkü gün klasların bölmesini gagauz dilin üürenmäk proţesindä kendibaşına finanslȇrlar, ama taa ii hem dooru olacȇydı, ani bu soruşta devlet tä bir tarafta kalmasın onnarı ama tuttursun.

Gagauziyanın büdjedında 2021-ci yılda 12 miliondan 7 miliona kadar gagauz dilin genişledilmäk hem üüretmäk kanonun finanslanılması iisildi, angısı gagauz dilin ilerledilmesinnän avtonomiyada baalıydı.