Gagauziya Halk Topluşun deputatları ilk oturuşunu beklerlär. Ne zaman o geçecek kararlayacȇk başkan İrina Vlah. Kurabileceklär mi deputatlar çokluu, osa böleneceklär grupalara, becereceklär mi ilk oturuşta seçmää GHT başını, materialımızda.

Bakarak ona, kim şindiki GHT seçildi, taa erken sölemää, olacȇk mı o birlik deputatların arasında, derlär ekspertlär. Politika analitiinin Sergey Manastırlının laflarına görä, soruş nesoy kurulacȇk HT çokluu, kalkınacȇk ilerdä. Halk topluşun ilk oturuşunda GHT başının adı belliedilmeyecek, urguladı ekspert.

SERGEY MANASTIRLI, politolog: «Bän şüpelenerim, ani ilk oturuşta bişey annaşılmayacȇk. Genä işidiler, ani deputatlara para teklif ediler, ki seslerini lääzımnı kişi için versinär.  Dooru ani bakılmaklar hem annaşılmaklar uzanaceklar”.

Şindän sora peydalandı haber, ani deputatların çoyu hazır GHT başı olmaa.

VÄÇESLAV KRAÇUN, politolog: « Bän sayȇrım, ani sürprizlär olacȇklar, sanȇrım, ani ilk kerettän ayırılmayacȇk spiker, ama bu ii variant olacȇydı. Taa  düşünerim, ani birkaç sıra bu soruşa dönülecek. Çokluu Halk Topluşunda zoor toplamaa, her zaman dartışmaklar peydalanȇrlar. Sölerlär bir yapȇrlar başka türlü, yada bozȇrlar bületenneri. Biz bileriz bu priyomnarı”.

GHT eni çaarışında bekleniler, ani deputatlar böleneceklär birkaç grupaya, sayȇr kanondakı bölümün temsilcisi Georgiy Leyçu.

HT 35 deputadından 25 baamsız, 9 deputat komunist hem soţialist Blokundan hem bir «Evdä Evropayı düzeriz» partiyasından.