Genç fidancıkları haşladılar Gagauziyanın baş kasabasında Birleşik Milletlär Kurumu (OON) günündä, canavar ayın 22-dä. Komradın parkında  Osvobojdeniye sokaanda 25 Japoniya Safora fidancık çeşidi haşlanıldı. «Haşla fidanı-Gagauziyada daalıı büüt» akţiyasında Birleşik Milletlär Kurumun temsilcileri, erideki hem avtonomiyanın kuvetleri pay aldılar.

Gagauziyada en az daa büüyer. Bu büük bir problema, angısı ȇkologiyanın durumunda belli ediler. Avtonomiyanın kuvetleri dış partnörların ȇkologiya durumuna dikkatlıını çekerlär. Bu fikiri geçän yıl Başkan İrina Vlah teklif etti. Akţiyanın baş neeti nekadar taa çok fidan Gagauziyada haşlamaa. Signal buna oldu 2019-2020 yıllarda kuraklık, angısının beterinä büük bereket kayıp oldu.

Birleşik Milletlär Kurumu genç fidancıkların haşlanmasında programalarını bütün dünnedä çalıştırȇr. Avtonomiyada bu oluş – taa bir adım gagauz halkına karşı,  söledi Moldovada OON koordinatoru Saymon Springett.

SAYMON SPRINGETT,  Moldovada OON koordinatoru: «OON Moldovada 30 yıl çalışȇr, biz Gagauziyaylan baalntıyı tutȇrız. Büünkü iş-gagauz halkına dooru gözäl bir adım. Klimatın diişilmeklerinnän birerdä güreşeriz».

Komratta fidannar lääzım enilensinnär, çünkü eski aaçlar kuruyȇrlar, belli eder primarın yardımcısı Georgiy Sarı. Komratta genç fidancıklar her yıl haşlanılȇrlar.

OON partnörların yardımınnan Komradın Serbestlik sokaan parkında 25 yaponskaya safora fidancıı haşlannıldı. Ȇkologiyanın hem klimatın bütün dünnedä gübürlenmesi aktual. Bütün dünnä bankın haberlerinä görä, Moldova Evropanın diil korunmaz devletlerin birisi.