Moldovada şarabın yapılması vakıdı ilerler. Ama bu içkinin yapılmasında lääzım pek dikat olmaa da hepsi korunmak kurallarını esaba almaa. Hatalı olayların kurumnarın uzmannarı bütünnä respublikada bilgilendirmäk kampaniyasını geçirerlär ki maazalarda kotü gazdan zararlanmamaa.

Bu takım yaşayannarı lääzımnı koorunmak kurallarınnan tanıştırmaa deyni bilgilendirmäk kampaniyasını  genel hatalı olayların kurumun uzmannarı canavar ayından başladılar. Uzmannar gezerlär evdän evä o çorbacilıklarda, neredä ev şarabı yapılȇr, da annadȇrlar nekadar korkunçlu maazalar içindä bulunmaa açan şarap kaynȇr.

Kurtarıcılar nışannȇrlar, ani şarap kaynarkana kötü gaz havada uçuşȇr, onnan var nicä pek otalanmaa. Er maazada, neredä kaynȇr şarap, yok islää ventiläţiya, bulunmaa orada pek korkunçlu. Otalanmış insanda başlȇr dönmää, acımaa kafası, kusacaa kalkȇr. Zoor olaylarda kişiyi kırçan tutȇr hem adam komaya var nasıl düşsün.

Ani lääzım korunmak kurallarını bakmaa, söleer Çok-Maydan küyün yaşayanı Georgiy Slav da, angısı şarapçilıklan bütün yaşamasında zaanatlanȇr. Şarabı evdä yaparkana o her zaman kullanȇr bu bilgileri.

Ki annamaa, etişer mi soluk maazada, lääzım orada tutuşturmaa mum, er o sündüysäydi —  bulunmaa maazada olmaz. Bundan kaarä hısım ya da yakındakı kişiyä oldusaydı prost maaza, onu yalnız savaşmaa kurtarmaa olmaz — lääzım o vakıt çaarmaa kurtarıcıları açıp telefonu 112 nomerinä.

Ofiţial informaţiyaya görä Moldovada şarap kaynarkana karbon gazından 3 kişi otalandı. Gagauziyada ne bıldır, ne bu yıl bu takım olaylar belli olmadı.