İnternȇtı kantarlamakta forumu Kişinövda oktäbrinin 19-20-dä geçti. Aktual ţifra problemaları konuşmakta açıklandı.  Oluşu hazırladı hem geçirdi Freedom House и SecDev Foundat.

Pandemiya koşullarında ţifranın gelecektä prioritetları belli edildilär. Internȇtı kullanmak, onu genişletmäk kolaylıklarını, enilikleri giriştirmäk hem ţıfranın geniştän kullanılmasını ȇkspertlar açıklȇȇrlar.

АLEKSEY MARÇUK, forumun koordinatoru: «2021-ci yılda MIGF koyȇr dava kaaviletmää İnternȇtın genişletmesini. Pandemiya ţifra ilerlemesindä taa çok dikkatlık etti, çünkü cümnä hem devlet bu vakıtta zorluklarlan karşılaştı».

Rumıniyanın üüretmäk hem aaraştırmak devlet ministerliin sekretari haber tehnologiyaların bölümündä 7 yıl işlemiş. O sayȇr, ani onnarı pandemiya zamanında ii kullanmaa.

LİLİAN POPESKU, Rumıniyanın üüretmäk hem aaraştırmak devlet ministerliin sekretari: «Moldovada hem Rumıniyada haber tehnologiyaların panayırını islää bilerim. Bilerim var olan proektleri ȇlektronika uurunda, onnarı lääzım pandemiya zamanında kullanmaa. Benim bilgilerim bu uurda Rumıniyayı haber tehnologiyaların merkezi yapacȇk».

Forumda pay aldı devlet, diil hükümet, ţifra biznesin ȇkspertları, uzmannar Moldovadan, Rumıniyadan, Ukrainadan, Kızgızstandan, Kanadadan, Amerikadan, başka devletlerdän.