Kıpçak küüyündä geçti olay, baalı aaçlık vakıdına 1946-47 yıllarda. Aaçlık kurbannarın günü Gagauziyada canavar ayın 19-da  bakılêr 2019 yıldan Halk Topluşun kararına görä.

Kıpçak   küüyündä    1946-1947   yıllarda   aaçlıktan 2-binädan  insan öldü.  Yaşayannar, kim atlattı o çirkin vakıtları,  paylaştılar aklına getirmelerinnän, nesoydu  yaşamak  ozaman.  Annadarkana o kahırlı     vakıtlar için, onnar zorlan tutardılar yaşlarını. Onnar  isteerlär, ki      dünnedä zeedä bölä çirkin vakıtlar olmasın.

PANTELEY  YANULOV,  Kıpçak küüyün yaşayanı: “Vakıtlar zoordu,  hepsi aaçtı, herersi daanıktı, askerlär da aaçtılar, diil sade biz. Pek aazdı imek, porțiyalar küçüktülär.  

Kıpçak  küüyün  kultura evin yaradıcılık uurunda uzman Dina Çeavdar yaptı buluşmayı kıtlıı atlatmış yaşayannarlan. O  nışannadı,   ani   pek   önemli    seslemää insannarı, angıları geçirmişlär o zamannarı.

DİNA ÇAVDAR, Kıpçak küüyün kultura evin uzmanı: “Biz savaştık bulmaa da çaarmaa insannarı, angıları geçirmişlär aaçlıı. Bu bizä deyni pek önemliydi. Onuştan yaptık büün bölä olayı, aandık bu günü, açıkladık aaçlık temasını”.  

Kıpçak klisesinin popazı Vitaliy Zelinskiy nışannadı, ani pek önemli unutmamaa    istoriya sayfalarını, annatmaa evlad boylarına o kahırlı günnär için.

VİTALİY ZELİNSKİY, Kıpçak klisesinin popazı: “Dolu içim duygularlan, nekadar da   işideriz, nekadar da annadêrlar, herkeret düşünerim, annadık mı biz o kahırları.  Hazırız mı biz  annamaa o vakıtları, içimizdän geçirmää o duyguları. Bizä deyni  pek  önemli  unutmamaa o vakıtları, bilsinnär gençlär dä.   

Üüredici Mariya Kopuşçu nışannadı, ani  o vakıtlar dill lääzım unudulsun, gençlerä  lääzım annatmaa aaçlık için.

Ürenicilär, angıları olayda pay aldılar,  kendi fikirlerini hem duygularını annattılar

Aaçlık kurbannarın anmak günü nışannanȇr avtonomiyada 2019 –cu yıldan Gagauziyanın Halk topluşun kararına görä.