Avdarmada 3-cü Shift — 2021 konferenţiyası geçti. Bu sefer onun sırasında «Gagauziyada açık haberlemäk örüyüşleri hem kararların kabledilmesi, erideki uurlarda informaţiyaları kolay kabletmäk proektin çerçevesindä» tema açıklandı. 

Shift -2021 vatandaşlar cümnesinin temsilcilerini, erideki kuvetleri topladı. Konferenţiyada açıklandı çaarışlar hem birliktä çalışmaklar kolaylıkları açık haberlerin verilmesindä.

Erideki kuvetlerin açık haberlerin verilmesi, yaşayannara kararların açıklanması  —  buna kuvetlerin temsilcileri çalışȇrlar gelmää, söledilär primarlar.

Kuvetlerin kararlarına insan lääzım kolay yol bulsun hem nicä bu işi düzgün kurmaa düşünmeklerinnän hem bilgilerinnän paylaştılar cümnä organizaţiyaların temsilcileri.

Konferenţiyanın pay alannarı geldilär çıkışa, ani insan lääzım haberli olsun kuvetlerin kararları için. Vatandaşlar butakım meraklanacȇklar hem aktiv katılacȇklar soruşların çözülmesinä, baalı yaşamak erlerin ilerlemesinnän.