10 yıldan zedä Dezgincedä yoktu yangınnan güreşmäk maşına, o pek lääzımdı küüyä.    Avstriya devletinnän Moldovada yapılan yardım proektinä görä bu günnär dezgincililerin  istemekleri aslıya çıktı. Tehnikayı şansora denedilär.   

Yangınnan güreşmäk maşınanın denemesindä pay aldılar yaşayannar, kim istedi üürenmää nicä onu kullannmaa. Bu iş üüsek uurda geçti, haberledi Dezgincä küüyün primarı Vasiliy Kapsamun.

Dezgincä küüyün eski primarı, şindi erli nasaatın başı Stepan Bankov nışannadı, ani  maasuz bölä tehnika pek  lääzımdı.

Şükür ederiz  primarı Vasiliy Stepanoviçi, nasaatçıları. Biz tutȇrız aklımızda, açan bıldır kuraklıktı,  nekadar zoorluk vardı. Primariyaya saat aşırı etişärdi haber, ani  yanȇȇr orada, burada. Kullanıldı hertürlü kolaylıklar sündürmää deyni ateşi. Bu diildi çıkış. Da şükür Allaha biz kablettik eni tehnikayı Avstriyadan partnörların yardımınnan”, — dedi Bankov.

Dezgincä küüyün yaşayannarı  pek sevindilär baaşışa Avstriyadan. Primar şükür etti partnörları yardım için.

Yangınnan güreşmäk maşınaları kablettillär Avdarma, Beşgioz, Svetlıy hem Bayrçi da. Bu yardım verildi  Avstriyadakı proektä görä: «Moldova devletindä kendi başına yangın izmetlerin kurulması».