Gagauzlar çalışkan hem girgin bir halk. Da çıktıynan pensiyaya raat duramȇȇrlar, işsiz da hiç okadar. Herbirin var kendi sevän zanaatı, örmäk, ustacılık, pala dokumak yada  üzümcülük. Bizim süjetimizin kahramanı  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän büün dä  koruyȇr dedelerin adetlerini, nicä yapmaa datlı hem şıralı şarap.

Kasım ayın 7- dä  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän tamannayacȇk 72 yaşını, ama baktıynan onun  çemrekliinä hem  entuziazmasına 60 yaş da vermeyecän.  Her gün onda plannı, bulȇr vakıt sıkı işlemää hem da dinnemää.  Var 1,5 ektar papşoy, 30 sotka  baa,  hem harmanda da çotuklar. Bu yıl bereket, nicä söler çorbacı, diil pek ii, çünkü geçän yılın kuraklıı belli etti kendisini. Ama hep okadar, bu yıl taa iiydi. Büüderlär bir-iki çeşit üzüm.

Georgiy şindän sora başardı kırda işleri da çeketti yapmaa eski adetlerä görä şarap. Datlı olsun deyni onu lääzım masuz tehnologiyaya görä yapmaa, açıklȇȇr Georgiy  Nikolayeviç.

Eveldän sölerlär, ani halizdän şarap olsun deyni, lääzım kırk gün beklemää. Ama bizim kahraman, taa zeedä da brakȇr şarap olsun, çünkü var taa geçän yıldan.  Georgiy Nikolaeviç söler, ani şarap faydalı insanın saalıına, eer onu kullanarsaydık  ölçüylän.

Ama şarabı indirdiynän maazaya, söler bizim kahraman, lääzım atent olmaa, çünkü bir yannış adım var nicä ölümä getirsin. Bu iş için Slav Georgiydä  var kendi  nasaatları.

Georgiy İvanoviç kendi karısınnan Marikaylan 19 yıl yaşȇr, angısı her keret onu tutturȇr hem yardım eder onun işleridä, ama kimär keret dä söler brakılsın.   Evlenmektän bu yan kadar karı — koca hep annaşmakta yaşȇȇrlar, paylaşȇr Marika.

Başardıynan  işleri, ev saabiykası kurȇr sofrayı gagauz imeklerinnän, çorbacı da konaklȇȇr musaafirleri bıldırkı kuderka üzüündän şarabınnan hem annadȇr kendi  cümbüşlerini hem  nasaatlarını verer.  Bundan kaarä  Georgiy  Slav gezer küüyü da toplȇȇr her bir aylenin  istoriyasını.