Tutalım aklımızda da hiç unudulmasın o kara sayfalar 1946-47 yIllar      gagauzların  istoriyasında.  Kazayak  küüyündä 2012 yılda  düzüldü  çasovna, angısı getirer insannarın aklılarına o zoor aaçlık vakıtlarını hem kurbannarını.

Aaçlık 1946-47 yıllarda — kara vakıt gagauzların halkına deyni. Aaçlık  aldı  binnärnän insanın yaşamasını, insannar diil lääzım unutsunnar o zoor, çirkin vakıtları.

Kazayak küüyündä erdä, neredä 1946-47  yıllarda gömülüydü insannar, angıları öldülär aaçlıktan, 2012 yılda  yapıldı çasovna. Üç binä yakın insan gömülü o erdä.

Kazayak  küüyün klisenin  popazı  Nikolay  Formuzal nışannadı, ani  çasovnenin düzülmetisinä hepsi küülülär katıldılar. O nicä bir ayozlu  er Kazayak küüyünä deyni.

İstorik  Kazayak  küüyündän  Födor Kılçik  sayȇr,  ani  şindiki  vakıtta insan, angısı görmemiş, geçirmemiş o zoor vakıtları, bilmeer ne  var onda. Şindi hepsi kaçȇr zenginnin aardına.

İnsannar büük acıylan üreendä  annadêrlar o çirkin vakıtlar için. Hepsi  onnar umut ederlär, ani Allaa koruyaçȇk insannarı, da bölä bela insan birtaan göörmesin.

Aaçlık  kurbanar için  çasovnänın proektini parasız yaptılar arhitektolar  Kazayak  küüyündän Vladimir hem Kseniya Ergoglu. Düzmäk işleri üç yıl sürttü.