Çok-Maydan küüyün liţeyindä kurȇrlar ii  koşulları üürenicilerä hem üüredicilerä deyni. Üürenmäk kurumunda düzerlär imää yapmak odalarını, hep ölä liţeyda lääzım  diiştirmää örtüyü. Bu iş için smeta yapıldı. Nekadar para lääzım bu  neetlerä, üürendi  Zinaida Kanţır.

Çok-Maydan küüyün F. Yanioglo  adına liţeyindä  taa okulun açılmasından imää yapmak odaları eniledilmedilär. Orası bulunardı kötü halda, kontrol edän kurumnar da  diil bir keret bunu esaba aldırdardılar. Buna görä küüyün primariyası bitki  -bitkiya dooruttu bu işlerä para. Nicä  nışannadı  okulun başı Valentina Ştiroy, düzmäk işleri ilerlerlär,  düzücülär döktülär eri, geçirerlär eni elektrik baalantısını hem kaldırdılar duvarları. Kuhnä avadannıklarını bir-iki yıl geeri enilettilär, haberledi okulun başı.

Düzmäk işlerinä küüyün büdjetından verildi 300 bin leydän zeedä. Primariyanın uzmanı Anatoliy Zadır nışannadı, ani düzmäk işlerindän sora aşçılar ii koşullarda işleyeceklär.

Üürenmäk kurumun zaametçileri hem analar-bobalar sevinerlär, ani kuvetlär esaba aldılar bu çoktankı problemayı da verdilär para onun çözülmesinä.

Kuhnä odalarında düzmäk işlerini bitirmää neetlenerlär kasım ayın ortasınadan.