Canavar ayın 14 – dä pravoslav hristiannarı bakȇrlar Pokrov  yortusunu. O din lında 12 –ki en büük yortulardan biri, da sayılȇr bitki büük yortu 2021 – cı yılda.  

Pokrov  yortusunda maasuz lääzım duva edilsin Ayozlu Panayıyaya. O koruyacȇk din insannarı bütün yıl.  Taa islää bunu yapmaa  klisedä, yortulu duvalarda, da koymaa tutuşuk mumu Ayozlu Panayıyanın ikonasının yanına, ne yapȇrlar hristannar.

Din insannar  inanȇrlar, ani Ayozlu Panayıya düşüner bütün dünnä için, çaarȇr yaşayannarı yaşasınnar uuslulukta hem raatlıkta.

Pokrov günü düşer güz zamanın kalendarin ortasına,  havaya görä insan bu gün belli eder, nesoy olacȇk gelän kış.