ZAANAT EVİ yaradıcılık okulu İstambulda halklararası sergidä pay aldı. Orada 400-dän zeedä ellän yapılmış yaradıcılık işleri 132 devlettän ustalar tanıştırdılar. Yaradıcılık okulu Komrattan da tanıştırdı serginin katılannarını sarı topraktan yapılı türlü meraklı işlärlän.

Ellän yapılan sergidä İstambulda vardı kolaylık 100 -dän zeedä devletin ustaların el işlerinnän tanışmaa, mebellän, interyer özelli işlerinnän, ellän yapılan düzünmäk işlerinnän. ZAANAT EVİ yaradıcılık okulu da getirdi sarı topraktan yapılı işlerini baalı gagauzların istoriyasınnan hem kulturasınnan. Okulun üüredicisi Ulyana Trandafilova paylaştı, ani pay almak butakım sergilerdä önemli.

Tehnologiya, angısına görä gagauzlarda çölmekçi zaanatı ilerleer, ayırılȇr başka devletlerin tehnologiyalarından, söler Ulyana Trandafilova.

Büünkü gün ZAANAT EVİN çölmekçilik bölümünä 60 zeedä uşak geler. Nicä söleer üüredici, uşaklar büük başarları göstererlär. Bunu var  nicä görmää sergilerdä hem onu da, ani ellän yapılı topraktan hazır eksponatları havezlän turistlär satın alȇr ki evdä bulunarak Gagauziya için tutmaa aklında.