Gagauziyanın Aksakalları nasaatın azaları kahırlanȇrlar durumnan, angısı baalı imäk malların hem harçların paalılanmasınnan. Onnarın bakışlarına görä yaşlı insannara bu yıl pek zor olacȇk kışlamaa.

Gagauziyanın Aksakalları nasaatın başı Vasiliy Arnaut nışannadı, ani bitki vakıt pek paalılandılar imäk malları hem bekleniler gazın paalılanması da. Bu var nicä getirsin ona, ani ihtiarların çoyu kıştan çıkamayacȇklar.

VASİLİY ARNAUT, Gagauziyanın Aksakalları nasaatın başı: «Küüylerdä insannar diil hazır kış zamanına. Hepsi biler, ani 40,50 yıl geeri kış için düşünärdi kolhoz, ki herbir insanda yakacak olsun. Yılın çeketmesindä insannara getirärdilär çırpı, insan tezek kış için dökärdi, güzün dä, semiçka saplarını, hazırlayıp, evä sobayı yakmaa getirärdi. Biz başladık buluşmaa insanarlan, da hepsi aalaşȇr, ani  geçirämeyeceklär kışı, neçin deyni gaz paalılanȇr. Bir aydan sora 1-15 gradus suuk olacȇk, da insan kışı geçirämeyecek».

Bir ay geeri Gagauziyanın Aksakalları nasaatı danıştı MD Prezidentinä hem Premyer — ministrusuna ki onnar göz altına bu durumu alsınnar. Aksakalların bakışlarına görä,  yaşlı insannarın pensiyaları bu yıl harcanacȇk sade gazın ödemesinä.

VASİLİY ARNAUT, Gagauziyanın Aksakalları nasaatın başı: «2 aydan zeedä televizionnardan işideriz, ani pensiyalar 2 bin leyädän zeedeleneceymışlär. Ama 2 binnän sade gazı var nicä ödemää, ama insana lääzım imää dä, giiyinmää dä».

Aksakallar nasattın azası Dmitriy Gradinar sayȇr, ani bu durum  taa kötüleşer imäk malların paalılanmasınınnan da.

DMİTRİY GRADİNAR, Gagauziyanın Aksakalları nasaatın başın yardımcısı: «Bölä yoktur oldu, ani her gün paalar kalksınnar. Bir kila benzin evrodan paalı, bir kila solärka dollardan paalı — neyä bu geler! Danışȇrız prezidentä hem Gavriliţaya, onnar deerlär, ani bişey yapamȇȇrlar. İnsana attılar bir kemik, nicä köpää. Komuşum kabledärdi pensiyä 1997 ley, zeedelendi 2 bin leyädän. Bu ne? Gülmää almak mı?»

Gagauziyada büünkü gündä var 33 bin insan, angıları pensiyada bulunȇrlar hem 9 bin kolaylıksız insan.