Kişinöv kasabasında geçti Moldova çempionatı tay boks (Muay Tay) düüşündä. O topladı devletin en kavi sportçularını. Komattakı LİON klubun üç düüşçüsü kazandılar üç altın ödül da gideceklär dünnä çempionatına.

Devletin çempionatı Muay Tay düüşündä geçti türlü aarlık hem yaş kategoriyalarında. LİON düüş klubunu tanıttırdı üç sportçu, angıları üüsek uurda geçirdilär düüşlerini. Hepsi üçü kablettilär çempion titullarını hem gideceklär dünnä yarışmaklarına. Çocukların laflarına görä, düüşlär ringtä kızgın hem meraklıydılar, çünkü devlet yarışmaklarında yufka konkurent yok. Moldovanın çempionu Muay Tay düüşündä Andrey Avramov nışannadı, ani herbir sportçu gösterdi kendi ustalıını bu sport uurunda.

ANDREY AVRAMOV, Moldova çempionu: “Bütün Moldova devleti pay aldı bu yarışmaklarda. Benim konkurentım tay boksing klubundan Kişınövdan. O 22 yaşında sportçu . Biz bununnan gösterdik pek ii hem gözär düüşü”.

Lion klubun düüşçüsü Födor Kazanjı ilk erdän kaarä kabletti kuboo en islää düüş için tehnika tarafından.

FÖDOR KAZANJİ, Moldova çempionu: “Benim düüşüm geçti üüsek uurda, saa olsun trenerim, o bulunȇr Amerikada, ama o her keret bizimnän. Telefon açtı, sordu nicä geçer yarışmaklar. Benim konkurentım kaaviydi, bän onunnan düüştüm bir-iki keret taa ileri. Bän onu taradım. Bän pek çok hazırlandım hem cevaplı yaklaştım çempionata”.

Üüsek uuru düüştä gösterdilär kızlar da, bakmadan ona, ani Muay Tay taa çok sayılȇr adam sport soyu. Yardım ettilär buna hergünkü hazırlanmaklar hem istemäk taramaa. Darya Mleçko Komrattan hep ölä gidecek dünnä çempionatına Taylanda. Kızların laflarına görä, yarışmaklarda duyulardı kızgınnık hem kullanıldı türlü düüş tehnikalar.

DARYA MLEÇKO, Moldova çempionu: “Pek sevindim! bu benim ilk yarışmklarım bitki dört yılın içindä. Kocam aşırıda, vakıdı boşuna geçirmeerim. Hazırlanȇrım, pay alȇrım Moldova için. Bän kendim Belarussiyadan, ama evlendim bırda, lääzım tanıttırayım Moldovayı”.

Sportçuların terbiedenneri söleerlär, ani pandemiyanın beterinä, yarışmaklarda pay aldı sade beşär düüşçü bir komandadan.

PÖTR KOLTUK, trener: “Çok şükür yarışmakların hazırlamaları için. Büük aralık vardı bizdä. Komandaları tanıttırdılar sade beşär sportçu, bakarak ani bizä verdilär sade bu sayıya kvotayı. Düüştük, ayırdık en kaavi çocukları”.

Bu çempionat verer kolaylık kaavileştirmää becermeklerini uzun aralıktan sora hem denemää kendi kuvetlerini hem karşıdakı düüşçünün da gitmää ileri, söleer devlet çempionu Andrey Avramov.

ANDREY AVRAMOV, Moldova çempionu: “Pandemiya vakıdında zordu , yoktu yarışmaklar, çok avkıt bireri gitmedik. Şındı taa ilin, çekettilär yarışmaklar geçirilmää, çekettik taa sıkı hazırlanmaa”.

Düüşçülär triumf ensemeklerdän sora devletin en üüsek yarışmaklarında tay boksunda ilerlederlär sınışlarını da bütün hazırlıklan pay alacȇklar Moldovanın toplu komandasının içindä dünnä çempionda Taylandta.