Gagauziyada ȇpidimiologiya durumu  kötülener. O baalı onunnan, ani  yaşayannarın taa  çoyu  aşılanmadı, nışannadılar Komrat Cümnä saalık korumak  merkezindä. Gagauziyada  17 proţent  insan sade  aşılandı. Hepsi  yaşayannara nasaat ederlär profilaktika kurallarına uysunnar deyni korunmaa COVID-19 virusundan.

Gün — gündän  COVID-19 virusunnan baalı  durum  kötülener, haberledi  Komrat Cümnä saalıık  korumak  merkezin  başı  İvan Hasta. O söledi, ani Gagauziyanın   6  küüyü  hem bir kasaba  kırmızı  zonada.

«Komratta 298, Avdarmada — 255, Baş küüyündä — 450, Çok  Maydanda 358 te bu küülär hem  kasaba  kırmızı  zonada», — dedi Hasta. 

İvan Hastanın laflarına  görä, hasta  insannarın sayısı zeedelener, çoyu onnarın arasında prost halda. Onnar  diil  aşılı. Aşılanmış insannar da hastalanȇr, ama  hastalıı onnar taa kolay atladȇrlar hem taa siirek bolniţaya düşerlär. Hasta taa  nışannadı, ani  türlü  sebeplerä  görä  insan hastalanȇr.

«Bu sebeplär  getirdilär  ona, ani  insanda  yok  imunitet. Yaklaşȇr  suuklar  salgın  hem  infekţıya  hastalıı çoyunda  belli edilecek Durumu zor, çıkışlar da sevindirmer».

Komrat  kasabasının  saalıık  korumak  merkezin  başı İvan  Hasta çizgiledi  ,ani  herbir yaşayan  lääzım  aşılansın.

«Biz nasaat ederiz hepsi aşı koydursun.  O kolayladacȇk mediklerin işini dä. Lääzım onnara yardım etmää.  Aşı  koydurduynan olacȇk kolaylık dönelim pandemiya başlamadaan yaşamaya», — dedi Hasta.

Ulaşmaklar zeedelenärkänä,  dolayda  kontrol  ediler  insannarın anticovid  kurallarına uymaları. İnsan savaşȇr onnarı kullanmaa, ki  ulaşmamaa  koronaviruslan deyni.

«Bän herzaman  maskaylan gezerim,şindi  bana zor solumaa,var  problemalarım. Kalabalık erlerä  yaklaşmȇrım.  Te giderim evä. Ellerimi  dayma evdä hem iştä ikȇȇrım».

«Maskaları  hiç çıkarmȇrız. Dezinfektant  hem  taa maska  yanımda taşıyȇrım. Dışarda  maskasız  gezerim.  İnsannan  birbuçuk  metra  uzak  biri-birimizdän  durȇrız. Ellerimi  30  sekund yıkȇȇrım».

Yaşayannar  sayȇrlar, ani  diil  lääzım  inkär  etmää  anticovid  kurallarını, taşısınnar  maskaları hem  kalabalık  toplanmasınnar.

«Cantamda  maskayı  taşıyȇrım. Şindi  dä  lääzımdı  giyeyim,  ama läzım kalabak yapmayalım. Evdä  oturȇrım hem  million  keret  ellerimi  yıkȇȇrım».

«Kalabalık  toplanmayın. İçändä  dä  maska giyin».

«Savaşȇrız  esaba  almaa  kurallar. Bir erä  toplanmaa yakışmȇr. Mutlaka  sıkça  ellerimi  yıkȇrım».

«Herkerä  elleri  lääzım  sabunnan  yıkamaa. Ozaman  virus  kaybelecek».

Avtonomiyada pandȇmiyanın  çeketmesindän 8 bindän zedä hasta insan sayıya  koyuldu.