Valentin İsanin 66 yıl matematika üüredicisi işledi, bu yılların taa büük payını Komradın D.Karaçoban adına liţeyindä matematikaya uşakları üüretti. Yaşlarlan gözlerindä Valentin Mihayloviçi karşıladılar onun iş dostları.

Komrat D.Karaçoban adına liţeyindä Valentin Mihayloviçä  «Büük bukvadan üüredici» deerlär. Liţeyin öndercilii üüredicilärlän barabar karşıladılar Valentin Mihaylovici büük sıcaklıklan. Taa çoyu onnardan yıllar boyunca onunnan barabar burada işledilär.

LİDİYÄ DANİLOVA, D.Karaçoban adına liţeyin rus dili üüredicisi: «Biz hepsimiz sizi sayȇrız hem severiz. Biz barabar omuz omuza yıllar boyunca işledik. Siz üüsek uurda götürdünüz öndercilik işini dä. Siz terbiettiniz binnärnän uşak. Çoyu onnardan oldular üüredici, injiner, bankların  uzmannarı. Ama en önemli, ani hepsi onnar yaşamakta esaplı insannar oldular».

70 yılın süresindä Valentin Mihayloviç binnärlän uşak üüretti. Onnarın arasından çoyu matematikaylan baalı zanaatları ayırdılar.

OLGA PATUTİNA, V.İsaninın üürenicisi: «Valentin Mihayloviç bizi matematikayä üüredärdi. O pek meraklı herbir işi bizä annadardı, onuştan da biz pek sevärdik matematıka uroklarını. İsteerim ona dilemää saalık hem uzun ömür».

Valentin İsanin birinci kategoriyä üüredicisi, işledi metodist, kazandı Gagauziyanın Şannı üüredicisi adını. İş yıllarının taa büük payını D.Karaçoban adına liţeyindä işledi.

MARİYÄ ANGELOVA, D.Karaçoban adına liţeyin öndercisi: «Biz gururlanȇrız onunnan , ani siz okadar çok bizim aramızda işlediniz hem uşaklara kendi bilgilerinizi verdiniz. Onnar sizi sayȇrlar hem pek severlär. Biz gururlanȇrız onunnan, ani siz bizdä varsınız».

TATYÄNA ALEKSANDRÄN, D.Karaçoban adına liţeyin matematika üüredicisi: «Saygılı, sevgili hem yakın iş dostumuz. Kutlȇȇrız sizi duuma gününüzlän. Dileeriz sizä saalık, hem iilik».

Valentin Mihayloviç İsanin duudu 1931 — ci yılda Russiyanın Kostroma kasabasında. Komrada pedagogika institudunu başardıynan işlemää düştü. 90 yaşında şiirlürlän lafeder.

Pensiyaya çıktıynan V.İsanın taa 30yıl şkolada işledi. Büük vergisi var diil sade matematika urunda, ama literaturada da: serbest vakıdında okuyȇr hem şiir yazȇr. Annadȇr ani yaşamanın uzunnuu iş sevgisindä saklı.