Avtonomiyanın  uşak başçalarına sıcak şansora verildi, ama liţeylär  hem  gimnaziyalar taa diil hepsi isıdılȇrlar. Onnardan sade 8-zi isıtmak sistemalarını çalıştırdılar, 38 -dä — diil. Normalara görä, klaslarda temperatura olmaz düşsün 18-20 gradustan aşaa.

Komratta  şindiki  zaman Nikolay  Tretyakov   adına  liţeyi   canavar ayın  11-dän  isıdılȇr. Başka  üüretim  kurumnarında  katölları  alatlamȇȇrlar  çalıştırmaa, haberledi  Komrat isıtma sistemaları kurumun başı  Vadim Barbanägrȇ.

«Kalan  liţeylär istämedilär  taa sıcak verelim. Kurumnarın başları söledilär, ani  onnarda sıcak,  da uşaklar  kısa  ennän  gezerlär. Ama  bän  bilerim, ani  onnarın üüretim kurumnarında  diil okadar  sıcak ,nekadar  onnar  söleerlär», — söledi o.

Vadim Barbanägrȇ sayȇr, ani  üüretim kurumnarı  butakım  savaşȇrlar ekonomiya yapmaa.

Biz danıştık D.Karaçoban  adına liţeyin  çorbacılık uurunda başın yardımcısına İgor Tabakarä. O nışannadı, ani yısıtmak sisteması hazır, ama binada şindi onsuz da sıcak.

«Suuk olduynan, biz  elbetki kotölları  işledecez. Uşaklar  pençereleri  açȇrlar. Okulda  şindi  sıcak. Kabinetlarda  22-23 gradus», — haberledi İgor Tabakar.

Valkaneş  kasabasının Doljnenko adına  liţeyindä  dä  isıtmaa  başlamadılar. Bu  üüretim  kurumu  primariyanın isıtmak  sistemasından sıcaa kableder. Liţeyin  öndercisi bekleer karar primariyadan, nışannadı  üüretim  kurumun başı  Larisa  Bozbey.

«İçändä  18  gradus  sıcak. Dışarda da  taa  diil pek serin. Biz baalıyız  primariyaya. Adetçä çekederiz  yakmaa canavar ayın 15-dän», — söledi kurumun başı.

Çadır-Lunga  muniţıpiyasının  Moşkov adına  liţeyin   başı  Tatyana  Kıvırjik  haberledi, ani onnarın üürerim kurumu canavar  ayın  7-dän  isınȇr.

«Dışarda suuktu,korktuk, ani  uşaklar hastalanacȇklar. Klaslarda  temperaturayı  bakmadık. Ama  duyduk,ani suuk . Geldik bir karara çeketmää  yısıtmaa», — söledi Tatyana  Kıvırjik.

Hepsi  üüretim  kurumnarın var bücetleri, angılarını onnar harcȇȇrlar kendi esabına görä. Karar nezaman başlamaa isıtmaa buna baalı. Ama normalara görä, klaslarda temperatura olmaz düşsün 18-20 gradustan aşaa. Geçän yıl  herbir  üürerim  kurumunda  yısıtmak  zamanı  canavar  ayın bitkisindä  başlamıştı.