Gagauziyada üzümün toplamak proţesin ikinci ȇtapı başladı, toplȇȇrlar tehnik çeşitlerini, onnarı yollȇȇrlar  şarap kurumnarına.  Taa çoyu kurumnarında var kendi  baaları.   Bizim televizion gruppamız bulundu  Kirsovo küüyün kırlarında.

Bu yıl Kirsovo küüyün kurumunda üzümneri taa geç çekettilär toplamaa. Bu çiftçilik kurumnarında masa hem tehnik çeşitlerini büüderlär. Nicä nışannadılar uzmannar, bu yıl paa pek küçük. Bu üzerä “Arkadiya”  üzümü  aşırıya satılmadı, onu erli şarap kurumnarına verdilär,  ki şarap yapsınnar. Bu yıl geçmiş yıla görä üzüm bereketi taa üsek, ama  rekordları geçmeyecek, çünkü 2020 yılın kuraklıı belli etti kendisini çotuklarda.

Yaamurların beterinä baaları taa sık bu yıl hastalıklardan lääzımdı korumaa. Vakıtçasına yapılmış hepsi korunmak işleri verdilär kolaylık kabletmää ii bereket, söleerlär çorbacılıın uzmannarı. Onnar umutlanȇrlar, ani  hava koşullarına görä bereket gelän yıla da ii olacȇk.  Pandallar büük hem şeker da  ölçülerä görä var.

Yıl zordu, ama koyduk kuvedimizi,  yaadı yaamurlar, serptik vakıtçasına.  Kultivaţıya  yapıldı. Şindi berekedi toplȇȇrız. Yıl zordu, ama  hepsini yapȇrız ki vakıtçasına onu toplamaa. Bakarak geçän yıla bu yıl  bereket taa ii.

Kurumda var hepsi lääzımnı tehnika tedarıkları, ki işleri yapmaa vakıtçasına hem hava  tutarkana toplamaa bereketi. Ama  toplamak vakıdı  uzunnayacȇk, çünkü etişmeer  insan  kırda işlemää deyni.  Taa çok büük yaşta insannar çalışȇrlar. Kurumun mehanizatoru söledi, ani kırda  iş koşulları ii, ama  gençlär yok.

Pek az genç insan işleer  kırda, bizim kollektivdan insannar  büük yaşta.  Kazanç parası bekim büün ii,  ama zor işlemää kırda. Hepsi aarȇrlar taa  kolay iş.

Çalışȇrlar kırda insannar  Kirsova küündän hem bir brigada Baurçudan. Onnar nışannadılar, ani çoktan  işleerlär kırda, pensiyadaykan bu ii kazanç. İşlemää zor, ama  meraklı, açan bereket dä sevindirer hem kazanç parasını vakıtçasına vererlär.

En zor iş  kırda, hepsi biler. Büünkü günä toplȇȇrız Rekaţeteli çeşitini.  Üzüm bu yıl ii.  Çok ot var,  işleniler neredä  zor, neredä kolay.

“Şükür Allaha, ani bölä bereket var.

Çiftçi bakannıın uzmannarın haberlerinä görä Gagauziyada üzümün orta  bereketi kurȇr  yakın 8 ton ektardan. Paa politikası bu yıl tehnik çeşitlerinä beş leydän yukarı.  Regionda dikili 5bin 380 ektar baa.