Avtonomiyanın kasabaların üçündä dä herbir uşak başçası artık isınȇr. Orta temperatura içanda 21 gradustan 24 gradusa kadar.

Valkaneş  kasabasının yaslalarına sıcaa verdilär sade büün.  Medik  uzmannarı  içanda kontrol edeceklär temperaturayı deyni uşaklara hem çalışannara uygun olsun, nışannadı Viktor  Petrioglo.

VİKTOR PETRİOGLO,  Valkaneş  kasabasının primarı:  «Kararlandı  saat 11 — dän sabaalän koşmaa katölları. Herbir uşak başçası isıdılacȇk».

Çadır — Lunganın uşak basçalarında isıtmak  zamanı canavar ayın 4-dän çeketti.

ANATOLİY TOPAL,  Çadır  muniţıpiyasının primarı: «Hepsi  yaslalar  çalışȇr hem isıdılȇr. Temperatura kurallara görä tutulȇr».

Avtonomiyanın baş kasabasında Komratta yısıtmak zamanı  iki afta geeri başladı.

VADİM  BARBANÄGRȆ, Komrat yısıtmak sıstemaları kurumun başı: «Orta temperatura lääzım içerdä bütün gün  birtürlü olsun. 23-24  gradusa  kadar  katölları yakȇrız».

Lääzım nışannamaa, ani karar çeketmää yısıtmak zamanını erideki kuvetlär barabar  yaslaların öndercilerinnän  alȇrlar.