Covid-bölümü Komrat kasabasında dolu. Bunu için haberledi Komrat doay bolniţasının direktoru Nina Raylän.  

Komrat Covid-merkezindä 62 er vardı — hepsi dolu.   Her gün ama eni hastaları getirerlär.

NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru: «Durum diişilmeer. Er yok. İnsan  yatȇr hayatta da. Bölä da olȇr».

Nina Raylän hep ölä nışannadı, ani kabledän vakţinayi insan taa kolay hastalıı atladȇr.

NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru:«Biz inançlan var nasıl sölelim, ani vakţinadan var büük fayda insana. Eer onnar hastalanarsaydılar — taa iy geçireceklär».

Komrat Dolay bolniţasının baş doktoru Nina Raylän nasaat eder insan esaba alsın profilaktika işlerini bölä nicä sık ikamaa ellerini, giimää  maskaları.

NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru: «Koruyun kendilerinizi hem yakın insannarınızı».

Pandemiyanın süresindä Komrat dolayında Kovidlan hastalandı 4 445  insan, Çadır dolayında — 2 749, Valkaneş dolayında   -1 270 insan.