Canavar ayın 7-dä Komradın Kultura evin meydanında genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak akţiyası geçirildi.  Mitingta pay aldı avtonomiyanın yaşayannarı, HT deputatları, primarlar, Parlamentin deputatları, munuţipal nasaatçılar.

Regionun hem erindeki kuvetleri, Parlamentin deputadı avtonomiyanın yaşayannarı Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak birleşik akţiyasınıda toplandılar.

Komradın muniţipal nasaatçıları maasuz oturuşu geçirdilär, angısın sırasında açıkladılar kendi bakışlarını MD genel prokurorun baskı altına alınması için. Onnar HT hem Başkana teklif ettilär toplamaa hepsi çaarışların deputatlarını toplayıp var olan politika durumunu açıklamaa.

Аleksandr Stoyanogluyu iş erindän Üüsek nasaatın kararınnan çıkardılar. Onu 72 saada kapadılar.