«PiligrimDemo» cümnä topluluun neeti – Halk Topluşuna seçimneri gözletmää. Seçimnerin ikinci turun öncelik çıkışlarını misiyanın temsilcileri Darya Paproţka hem Raşad Şirinov açıkladılar.

GHT deputatların ikinci seçim turu uslu durumda geçti, sayȇr «Piligrim-Demo» cümnä topluluun misiyasının başı Darya Paproţka.

«MSK-sı kanon zamanını baktı. İkinci turun ilk datası vakıtlan bildirildi, ama sırasız hem vakıdında açıklanmadı, ne seçimnerin geçirilmesini korkunçluk durumuna koydu», — söledi Paproțka.

Kandidatlar hem erideki kuvetlerin temsilcileri kanona karşı gitmeklerini seçimnerdä bildirdilär, seçim urnasının kullanmasında, insannara para ödenärdi, yaşamak erleri diiştirilärdi.

«Ne baalı seçimnerin geçirilmesinnän, «Piligrim-Demo» belli eder, ani  «insan havezsiz seçimnerä gidärdi». Yakın 1500 seçiciyä eklemäk listelerinä yazdırıldılar», — nışanadı Raşad Şirinov.

«Piligrim-Demo» kurumun gözledicileri belli ettilär seçim bölüklerindä poliţiya çalışannarını. Seçim bölümnerin dışyanında insan bölükleri gözledilärdilär, angıları ya seçicileri nışannaardılar, yada kandidtlar için agitaţiyayı geçirärdilär. Komradın №4 seçim bölümündä, Kongazda hem Kongazçik küülerindä seçim bölüklerin yanında kandidatlar gözledilärdilär. İnsanı arabalarlan seçimnerä getirärdilär.