Zanaatların panayırında profesional işçilär pek lääzım. Dual üüretmäk programasının giriştirilmesinnän Çadırdakı profesional uçilişçesindä, Tomay küüüyündä bulunan işletmenin inițiativasına görä, peydalandı eni zanaat.

Süjet hazırlandı ABD Halklararası ilerletmäk Agentstvosunun yardımınnan (USAID).