Boşta gezän köpeklerä yok er kasabada —  bölä allelem düşünerlär kimi yaşayannar, angıalrı kendi başına çekettilär onnarı otalamaa. Ne ypȇrlar Komrat muniţipiyanın kuvetleri deyni korumaa yaşayannarı boşta gezän köpeklerdän, üürendi bizim korespondent.

Büük zeetlän geberän köpekleri  kasabanın merkezindä gördülär hem büüklär, hem da uşaklar. Bakarak hayvannara hem nicä onnar kendilerini götürärdilär,  varnicä sölemää, ani onnarı otaladılar. Komrat kasabasının  kuvetleri söleerlär, ani  bu işä karışıkları yok,  tutulmuş  köpekleri  götürerlär  daalara yada kırlara.

Erli  büdjettä  düzmää deyni  pitomnik  para yok, urguladı  kasabanın başı, söleyip ani onnnarı lääzım düzmää regional uurunda.  Hem  soruşlar,  angıları baalı  boşta gezän hayvannarlan, lääzım bakılsınnar devlet uurunda barabar primariyalarlan.

Biz sorduk yaşayannarı, ne onnar düşünerlär boşta gezän hayvannar için, hem nesoy çözmää bu problemayi.  Bakışlar birtürlü: bir  kötülük yapmamaa hem en dooru kurmaa pitomnik  yada  enemää hayvannarı.

Büün dünnedä nışannanȇr kuduz hastalıı günü. Komrat dolayın  bolniţasının travmatalogiya bölümün haberlerinä görä, bu yılın çeketmesindän medik yardımı için köpeklerin dalamsından sora 39 — zu onnardan boşta gezän hayvannardan. Dünnä saalıı korumak kurumun  statistikasına görä,  her yıl kuduz hastalıından ölêr 55 bin kişi.