GRT kanalı ileri dooru annader Gagauziaynın büük yaşta insannarın ecelleri için, angıları çök zaamet koydular ana tarafının ileremesi için. Komradın yaşayanı Mihail Dmitrieviç Kendigelän, angısı 44 yıl sıravardı inşaatçılıkan zanaatlanmış.

Mihail Dmitrieviç Kendigelän 1937-ci yılda çiftçi aylesindä duumuş. Sevgiyi topraa, işä bobasından taa küçüklüündän  çekmiş.

«Bobamın damarlarında bu sevgi vardı. Bän büüdüm toprakta. 12 yaşımadan bir dä gün dinnenmedim. Bobam bana sede söläärdi, al öküzü yada beygiri da yapa onu yada te bunu. Bu bana deyni bir kanondu. Büük vaarlıımız vardı. 2 öküz, 2 inek, 4 beygir, ama nekadar koyun hiç aklımda da tutmȇȇrım», — annadêr Mihail Dmitrieviç.

Mihail Dmitrieviç Komradın 1-çi şkolasını başarmış. Delikannıykana akrobatikaylan zanaatlanıp, üüsek uurları türlü yarışmaklarda gösterärmiş. Şkolayı başardıktan sora tehnikuma inşaatçılaa üürenmää girer. Ozamandan da başlȇȇr onun yolu bina düzmesi uurunda.

«Geldim burayı da girdim mej kolhoz stroya işlemää. Yolladılar beni prorab gibi Başkaliyaya, Ferapontevkaya hem Başküüyünä. Bizim ilk binamız 15000-nik domuz ferması oldu. Ozaman o en büük ferma olduydu. Biz ozaman sade kolhoz binalarını düzärdik.  Düzdüm korovnikleri Leova hem Kaul dolaylarında da. Kaulda düzdüm devletin üülen tarafının en büük keramzit fabrikasını. Bu altın bir vakıttı», — getirer aklına pensioner.

Bakmayarak ona, ani Mihail Dmitrieviç geçä-gündüz işläärdi, bu sevgiyi işä o terbietti kendi uşaklarında da. Büük sıçaklıklan canında o annadȇr kendi karısı için, angısınınnan 50 yıldan zeedä yaşadı.

«50 yıl hen iki buçuk ay. Pek islää yaşadık. Şindi bölä aylelär yok. Bilmedik ne o şamata, baarışmak, ses kaldırmak- bunnar bizdä yoktular. Nesoy bän gördüm bobamdan, ölä dä benim ayläm oldu. Sayȇrım, ani bendän kısmetli yoktu», — annattı o.

İnşaatçılık uurunda ii başarılar için Mihail Dmitrieviçä «otliçnik mejkolhozstroya» ödülü verildi. Onun izmeti bu uurda türlü başka ödüllärlän da nışannandı, onnarın arasından ama en büük ödül, o Moldovanın üülen tarafında yaşayan insannarın şükürlük lafları Mihail Dmitrieviçlän kaldırılmış binalar için.