Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası kendi sıradakı oturuşunda baktı kandidatlardan kabledilmiş aalaşmakları. Hep ölä açıklandı seçimnerin günü o dolaylarda, angılarında  ikinci tur olacêk, hem o dolaylarda, neredä az insan seçimnerä çıktı.

 Gagauziyanın MSK oturuşunda 13 soruş bakıldı. Nışannandı, ani 18 seçim dolayında deputatlar ilk turdan seçildilär. 11 seçim dolayında seçimnerä genel sayıdan 3-cü payı da seçimnerä çıkmadı.

«Komradın 2-ci seçim dolayında -32,4%,3-cü dolayda 26, 4%, Valkaneşin 10-cu dolayında 20,7%, Beşalmanın 13-cü dolayında 29,1%, Kongazın 27-ci dolayında -24% hem Kongazın 28-ci dolayında 29,8%», — açıkladı MSK başı Yana Kovalenko.

Alarak bunu esaba, HT seçimnerinin 2-ci turu canavar ayın 3-dä geçecek.

«Seçimnerinin 2-ci turunun geçirilmesi için bülütennerin içindelii hem sayısı kurulȇr alarak esaba MSK kaavilenmiş 58/1 kararı», — dedi Kovalenko.

Aklınıza getireriz, ani ceviz ayın 19-da ilk turdan 18 deputat seçildi. Taa 11 dolayda geçecek 2-ci tur, kalanında seçimnär tekrar geçeceklär.