Komrattakı muzeydä ceviz ayın 22-dä FİDANJİK reabilitaţiya merkezin terbiedennerin sergisi açildı. O baalı Evropa varlıı Günnerinnän, angılarını muzey bakêr her yıl bu arada.

Nicä nışannadılar muzeyin izmetçileri ,ceviz ayın 22-dän 30-kadar Komrattakı muzeyindä adetçä Evropa varlıı Günneri bakılêr. Bu yıl bu günnerä baaladılar yaratma işlerin sergisini geçrmää, angısını reabilitaţiya merkezin terbiedenneri hazırladılar. Kendi becermeklerini uşaklar istedilär başka insana da göstermää.

«Onnar deridän panoları hazırladılar, angılarını isteriz gösterelim. Bundan kaarä Pötr Vlah nezaman sa pek dostlaştıydı bu merkezlän da baaşladıydı birkaç kuru susak. Uşaklar onnarı resimnerlär o renklerdä, angılarında görerlär. İsteriz gösterelim, ani bizim uşaklarımız herbir uşak gibi, türlü işleri becererlär yapmaa», — annattı Alöna Georgieva, Komrattakı istoriya dolay muzeyin izmetçisi.

Resimnerdän kaarä, sergidä olacêk kolaylık tanışmaa başka da yaratma işlerinnän, angıları türlü tehnikalarda türlü materiallardan yapılı.

«Te burada biserdan yapılı işlär. Bu zoor bir iş, ama terbiedicilerin yardımınnan bu da iş uşaklarda oldu. Bakmayarak ona, ani bu uşaklara zoor kimi sıra bişey elindä tutmaa, bakın ne mayıl işlär ellerinnän onnar yapabilerlär», — söledi Alöna Georgieva.

Muzeyin izmeyçisi nışannadı, ani serginin en önemli ideyasıydı — göstermää hepsi insana, ani bu uşaklar hiç bişeylän ayırılmȇȇrlar başka uşaklardan.

Fidancık reabilitaţiya merkezi Romratta açıldıydı harman ayında 2002 yılda.