Her bir kişi, satın alarkana imek mallarını, ister, ki onnar faydalı olsunar. Onuştan çoyu çiftçilar savaşêrlar kullanmaa metodları, angıları getirmerlär zarar ne insanın saalıına, ne da tabiyata. Ekologiya tarafından pak malları başladı büütmää Başküündä Pötr Zlatovçen. Bizim korrespondent üürendi, nesoy bereket bu yıl topladılar ȇkoharmanda.

Pötr Zlatovçen  çoktan çiftçiliklän zanaatlanȇr, taa çok boday, paşoy hem başka kır kulturalarını büüder. Bu yıl güväännän karaladılar denemää büütmää ȇkologiya tarafından pak zazavatları hem emışleri. 14 ektarda  ektilär: kartofi, patlıcan,  biber, laana, suvan hem karpuzlan kaun.  Morkvalar da  şamardan büük büüdülär.  Bu yılın ii hava koşulları verdilär kolaylık büütmää zengin bereket. Onun bir payı taa kırda.

Ekologiya çiftçilii Moldovanın gelecää için pek perspektivalı bölüm, neçin ani topraamız zengin. Götürärkana bölä çiftçilii, biz kablederiz faydalı malları, angıalrın büütmesindä kullanmadılar himikatları. Nicä söledi fermer, bu yıl o seftä büüttü  ȇkomalı.

Büüdülmüş malı satȇrlar kırdan, neredä yaptılar ȇkoharmanı, da insannar geçärkana, durgunup  diil sade alȇrlar malları, ama erindä var nicä görsünnär, neredä onnarı büüderlär.

Zanaatlanmaa ȇkologiya tarafından  pak malların büütmesinnän varnicä —  söler Pötr Zlatovçen, ama bu iş için lääzım diil sade para, ama taa önemli su.  Bu iş için onnar koydular sulamak sistemasını. Bakmadaan, ani bu yıl yaadı çok yaamur, iki ay suladılar başçaları.

Bu yılın çıkışlarına görä var nicä sölemää, ani doru götürärkana bu işi hem varkana tehnika hem insan, angıları çalışacêklar kırda, var kolaylık zanaatlanmaa bununnan. Bitki yıllar êkomalları insan başladı taa sık almaa. İlerleyecek mi Pötr Zlatovçenın işi, belli olacêk ondan sora, nicä sayacêklar gelirleri, söledi fermer.