Moldovada hem Gagauziyada çekettilär ekinnerin ikinci gruppasının bereketini  toplamaa. Bizim korrespondent bulundu avtonomiyanın bir çiftçi çorbacılıında da üürendi, nicä gider semiçkanın toplaması, hem nesoy bereketi beklerlär.

Bu yıl  Kongazçik küüyün çiftçi çorbacılıı topladı zengin berekedi ekinnerin ilk  gruppasından. Bütündän toplanıldı 14 bin ton. Büünkü gündä iş ilerleer semiçkanın toplmamasında. Sıra gelecek toplamaa bu kulturayı 400 ektardan.

Paalar  bu yıl bodaylara hem semiçkaya, nicä sölerlär çiftçilär, taa  üüsek  nekadar geçän kuraklık yılında. Bereketin bir payını satacêklar kırdan, ki  kazanmış  paraylan tuumnarı almaa, petrol malalrını, hem hazırlamaa meraları,  söledi çiftçi çorbacılıın başı Nikolay Komur. Çorbacılık başladı ödeşmää topraan sayıplarınnan da.

Üçüncü gün kırda çalışȇr kurumun bütün tehnikası, ki vakıtçasına hem kayıpsız, hava tutarkana, toplamaa bereketi. Nicä sölerlär çiftçilär: «Bir gün kırda bütün yılı  doyurȇr». Çorbacının  laflarına görä, bu yıl eni tehnikayi almayacêklar, çünkü onu satın aldılar bir-iki yıl geeri.

Çoyu işçilär hem kombaynörlar çalışȇrlar kurumda taa 80 — ci yıllardan. Büün getirerlär aklına, nicä işlenilärdi eski sovet vakıdından kalmış tehnikada. Hem  gücenerlär, ani onnar çıkacêklar pensiyaya, ama onnarın erinä gelen yok – gençlär kırda işlemää pek istämeerlär.

Başardıınan toplamaa semiçkayı, kombaynörlar geçeceklär papşoy meralarına. Çiiftçilär urgulȇȇrlar, ani bu kulturadan da bekleerlär ii bereket.  Kurumun başı Nikolay Komur nışannadı, ani bu yıl paa politikası verecek kolaylık ödeşmää geçän yıldan kalmış borçlarınnan hem  vakıtçasına başarmaa bu  yılın güz işlerini kırda.