Ceviz ayın 16-da Gagauziyanın anılmış bilim adamı, türkologu, pedagogu Gavriil Gaydarcı nışannayacêydı 84-cü yıldönümünü. Onun yaptıkları hem katkısı gagauz dilinin ilerlemesindä paasız.

Gavril Gaydarcının katkısı gagauz dilinin aaraştırması hem ilerlemesi proţesindä paasız. O bulundu o adamnarın arasında, angıları ilk kaldırardılar hem annadardılar gagauz dili soruşu için. Çok kuvet koydu bu soruşu başa çıkarmaa deyni. Gagauz dilinin  ilk sözlükleri, üürenmäk kiyatları hem metodika teklifleri Gavril Gaydarcının kuvedinnän çıktılar.

«G.Gaydarcıyı islää bilärdilär diil sade Moldova Devletındä, ama başka türk devletlerindä dä. O herzaman derindän aaraştırardı gagauz dilinin problemalarını», — söledi Galina Mutaf, Komrat Devlet Universitetin gagauz filologiyası kafedrasının öndercisi.

Kendi dilini ürektän sevärdi. Taa studentlik vakıtlarından türlü dil ekspediţiyalarına katılmaa savaşardı.

Gavril Gaydarcı 1937-ci yılın ceviz ayın 14-dä Karbaalı küüyündä duudu. Yazıcı olarak kendi yaratmalarında herzaman küüyündä lafedilän dialekt özelliklerini kullanardı, nışannadı filologiyä doktoru, türkolog Güllü Karanfil.

«Onun dili pek gözäldi. Onun yaratmalarını biz büün okullarda hem universitettä üürederiz. Büük katkısı G.Gaydarcının var gagauz dili sintaksis uurunda», — nışannadı Güllü Karanfil, filologiyä doktoru, türkolog.

Gavril Gaydarcı çok kuvet koydu en ilkin Kişinövda, sora da Komrat universitetindä gagauz kafedralarının açılması için.

Gavril Gaydarcının katkısını gagauz halkının diil material kultura mirasın korunmasına hem zamandaş gagauz dilinin hem literaturasının ilerlemesinä büük bir zenginnik herbirimizä deyn. Ona verildi nışan “Gagauziyanın saygılı Vatandaşı”.  Karbaalı küüyünün sokakların birisi hem Komradıl liţeylerin birisi dä onun adını taşıyȇrlar.