Beşalma küüyündä ilk sıra geçirildi erli iniţiativ grupalarının festivali. Onda pay aldılar 18  küü.

Bu forum geçirildi neetlän göstermää yaşayannara erli iniţiativ grupalarının, folklor toplumnarının hem halk ustaların işini.

Festival geçti devizlän «Geleceemiz için birliktä».

«Büünkü forum pek önemli bizä deyni. Umutlanȇrız, ani o olacek örnek herbirimizä. Sade birliktä biz yapabilecez faydalı hem gözäl işleri», — söledi Valeriy Moş Beşalma küüyünün primarı.

Beşalma küüyünün merkezindä erleştilär küülär kendi gözäl adetlerini göstermää.

5 yılın süresindä iniţiativ grupaların yardımınnan küülerdä gerçeklendi çok meraklı hem faydalı proekt. Bu iş için herbirini şükür etti Gagauziyanın Kultura Baş bakannıın başı Marina Semönova.

Beşalmanın yaşayannarı hem musaafirleri pay aldılar türlü denemäk işlerindä.

Forumu geçirmäk için genel sponsorluk yardımını Lider millet baalantısı yardım etti. Biraz öncä bölä festivallär MD başka dolaylarında da geçirildilär. Geneldän devletimizdä ver 32 iniţiativ grupası. «Gagauz Korafları» iniţiativ grupası sa tek onnarın arasında, angısına toplu sade gagauz küüyleri.