Bu yıl yazın ilk gününü Gagauziyanın yaşayannarı karşıladılar 14 gradusluk sıcaklan hem yaamurlu havalarlan. Nezaman yaz havaları etişeceklär avtonomiyaya , üürendi bizim korr.