İşleyeceklär mi bu yıl yaz dinnenmäk lagerleri uşaklara deyni hem angı istedikär büün var onnarın açılması için annadı bizim korr.