MD Parlament seçimneri orak ayın 11-dä geçeceklär. Onnarın geçirilmesi lääzımnı devlettä politika durumunu düzmää deyni. Yaşayannar umutlanȇrlar, ani seçimnerin geçirilmesininnän durum devlettä ii tarafa diişecek.