Selli suların beterinä güzlüklerin berekedin kalitesi diil ii . Angı durumunda şindi onnar bulunȇrlar annattı Gagauziyanın çiftçi çorbacılıın bakannıın başı Andrey Dimitroglo.