Eniletmää kuvan aylelerini- büün kuvancıların baş daavası. Klimat durumu beterinä geçän yıl öldü kuvan aylelerinin taa çoyu. MD kuvancılar milli asoţiyaţiyasının öndercisi İon Maksim nışannadı, ani yardım devlet tarafından bu soruşun çözülmesindä beklemää diil lääzım.