GRT kanalında hederlez ayın 9-na karşı geçti akţiya «Üz gün Enseyiş Gününädän» hem hazırlandı büük programma. Onda pay alȇrlar artistlär, uşaklar hem büüklär, angıları annatılar kendi hısımnarı için, kim savaştı cenktä. Yortulu programma yayınnanacek hederlez ayın 9-da saat 9:00.

Çoyuna deyni hederlez ayın 9 — zu — maasus   gün.  Bu yıl GRT  kanalı  gösterecek  üç saatlık programmayı, neredä pay alaȇrlar bizim artistlär hem yaradıcılık yarışmaların taraycıları.  yayında öteceklär cenk türküleri hem şiirlär Büük Vatan Cengin acıları için

Birkaç gün studiyada kaynadı çalışmalar, angılarını görmeerlär siiredicilär, ki sora efirä çıksın  yortulu programma.  O yayınnanacek hederlez ayın 9-da saat 9:00.

Bundan başka, GRT kanalında bu yıl geçti akţiya «Üz gün Enseyiş Gününädän», angısında  cenktä pay alannarın hısımnarı annatılar onnar için yaşlarlan gözlerindä. Bu yıl akţiya çekettı büük ayın 30-da.  Akţiyanın süresindä siiredicilär üürendilär eni adları, angıları kurban oldular usluluk için dünnedä.

 

Tekst: Z.Kanţır, video: V. Kıssa, A. Leşındskiy, montaj: A. Gerçu