Moldovanın baş kasabasında grip hem suuklamak infekţiyalarınnan hastaların sayısı bir aftanın içindä zeedelenedi. Belli edildi 2400 danışmak doktorlara, 59 kişiyi bolniţaya koydular.

Uzmannar haberlerlär, ani bu hastalıkların sayısı var nicä büüsün yakın vakıtlarda. En çok insan hastalanȇr büük ayın bitkisindä, küçük ayında hem martta. Şindiki zamanda hastalıklar mediklerin kontrol altında bulunȇrlar, nışannadı Komrat dolayın saalık merkezin doktoru Lübovi Bargan.

«Şindiki zamanda dolayımızda var A grippı, angısı taa zor geçer, nekadar B grippı. Biz hazırız buna. İnsannarda, angılarında hastalıın nışannarı peydalanȇrlar, te ölä nicä baş, güdä acıması, yangın, yada başka nışannar, söleeriz danışsınnar medik yardımı için. İnsannar var nicä 2 gün kendibaşına ilaçlansınnar, da eer geçmärseydi, lääzım doktorlara danışsınnar», — söledi Lübov Bargan.

Doktor urguladı , ani önemli ayırmaa gripp hastalıını suuklamak viruslu infektiyalardan, da kabletmää lääzımnı ilaçlanmayı.

«Grip hem suuklamak viruslu infekţiyalar o başka hastalıklar. Grip taa zor virus hastalıı, angısı pnevmoniyaya var nicä getirsin hem başka türlü kötü zorluklara», — açıkladı doktor.

Grip hem suuklamak olayları peydalanȇrlar suuk zamanda. Ki korunmaa böla dertlerdan, insan laazım kimi profilaktika koşullarını yapsın.

«Lääzım hasta insannarın yanında bulunmaa maskalarlan, kullanmaa oksolin yaayı. İnsan sık kullanȇr ilaçları deyni immuniteti kaldırmaa, ama bu işä doktorlar garantiya yok nasıl versinnär. Lääzım saalıklı yaşamayı getirmää , içerleri havalandırmaa, imää o imek mallarını, angılarında var çok vitamin, uyumaa nekadar lääzım, alkogol hem nikotin kullanmamaa», — nışannadı Lübov Bargan.

Avtonomiyanın yaşayannarı savaşȇrlar hertürlü geçirtmää bu kötü hastalıkları, da olmaa saa immunitedi kaldırıp.

“Bän çay limonnan hem ballan içerim, yada yangınım pek üüsek sä, ozaman gelerim doktora”.

“Açan hastalanȇrız birkaç gün savaşȇrız kahırı çekmää ölä. Ama sora giderim vraça, ama içerim ilaç, varsa, neçin ani bu yaşta artık var her zaman kullanan ilaçlarımız”.

«Yaban güldän hem flamburdan çay yapmaa, aspirin içmää var nicä hem tuzlu suylan buvazını çarpalamaa».

Herbir insan var nicä hastalansın suuklamak viruslarınnan.Deyni korunmaa griptän, medik uzmannarı vererlar nasaat yaşayannara korusunnar kendi saalıını.

 

Tekst: Z. Efremova, video: G. Stavilov, montaj: A. Gerçu