Kongazçik küüyündä düzüler sport-park zonası. Bu vakıdadan yaşayannarın yoktu kolaylıkları dinnenmää böla erdä açık havada. Düzmäk ışleri taa başarılmadılar, ama yaşayannar şansora geçirerlär kendi vakıdını burada.

Park zonasının proektini başladılar yapmaa 2016 yılda. Büünkü günä işlär 85 proţendä yapıldı. Küüyün insannarı bekleerlär onun başarmasını, ki dinnenmäk günnerindä gelmää da geçirmää vakıdı uşaklarlan, dostlarlan.

Bütün parkta hem onun dolayında koyuldu şavklar, sklemnelär, uşaklara deyni oyun tedarlıkları, sport trenajorları. Bu yakınnarda planda döşemää kilimneri futbol, voleybol hem basketbol meydannarına.

Proektın avtorları ayırdılar öla fidannarı, angıları yakışȇrlar Moldovanın üülen tarafın kuraklık klimatına.

Biz savaştık, ki burada olsunnar fidannar, angıları yapaceklar gölgä, hem o fidannar, angıları gözelledeceklär parkı. Satın alındı fidannar türlü pitonmiklerdän, neçinki bu koyulu bir proekttä, var çok türlü fidan. Biz savaştik, ki olsun her türlü fidan, sarkık kirez ekili. Proekti yapannar çalıştılar bunu için”, — annattı Kongazçik küüyün primarı Dmitriy İkizli.

Parkta büün yok çok insan, neçinki hepsi iştä. Ama afta sonunda bıraya geler analar uşaklarınnan hem onnar, kim trenajorlarda sport yapȇr.

Gözäl, var neredä uşaklara oynamaa. Bizä dä var neredä dinnenmää. Bizdä olȇr konţertlär da biz burada toplanȇrız. Çıkȇrsın, yok neredä oturmaa, lafetmää dostlarlan, uşaklara deyni burada pek ii. Kimdä vardı uşaklar, alıp, Komrada gidärdilär uşak meydanına. Şindi hepsi erindä”.

 

«Pek sevineriz , çünkü şindiyädän bizdä bölä er yoktu. Karım evdä yok, ama sanȇrım gelärsä, tanımayacek bizim küüyümüzü. Hererdä geçirili şavk, bu park pek gözäl ,nicä uşaklara ölä da büüklerä deyni, hepsi geler burada dinnener”.

 

“Taa nicä sevineriz!  Bu bizim uşaklara deyni, büüklerä dä. Siz görün cümertesi hem pazar, ne orada olȇr, açan hava da islää, çok insan geler. Ama bunu lääzım nesoy sa korumaa”.

 

“Yaptılar çok, futbol meydanını da, basketbol meydanını da. Bizdä var trenajorlar, hepsinä deyni ii. Biz her gün geleriz burayı”.

Sport — park zonası finanslanȇr SPLA proektindän, regional hem erindeki budjetlerindän.

 

Tekst: Z.Kanţır, video: A.Leşçinskiy, montaj: A.Gerçu