1941-cü yılın kirez ayın 22-dä erken sabaalen üçüncü Reyh başladı cenk etmää Sovet birliinnan, düüşlär batı tarafında çekettilär. Asker korumak olayları Moldovada başladılar. Ama duşmannar geçtilär Prut deresini, burada onnarı koolamaa savaştılar sınır askerleri. İlk düüşlar oldu Stoyanovka küüyündä. Bu istoriya sayfası için annattı Komrat kasabasının istoriya muzeyin başı Vladislav Marinov.

«Bizim sınırımızda asker bölümneri taa üüsek uurda hazırdılar duşmannarı karşılamaa. Elbetki, ilk, kim cenk etmaa duşmannarlan çeketti, o sınır askerleri. Onnara yardım edärdi kavaleriya korpusu. Bizdä durardı üç bölä bölüm. Sınır askeri aaz sayıdayd,ı da bunun için Belovun, Oslikovskiyin hem Bujaan korpusları kendi üstünä aldılar düüşleri. İlk bölümün başıydı Mihail Bujak, ikincisinin — Pavel Belov, üçüncü bölümün başındaydı Nikolay Oslikovskiy. Hepsi Sovet Birliin Geroyları. Pavel Belovun asker bölümü hazırdı ilerdän. Onnar Prut deresinin boyuna çıktılar. Sınırı kontrol edärdilär. Eer görärsaydılar, ani kimsa sınırı isteer geçmää, askerlär pulemötlarlan çıkardılar da duşmanı öldürärdilär. Kavaleriya korpusu cenk vakıtlarında en hızlı askerdi. Ona girärdi tank, patlatmak hem aviaţiya bölümneri. Uçakları taa sık kullanardılar aaraştırmak nietlerdä.  Sınırda düüşlär orak ayın 10-nadan gidärdilär. Açan duşmannar şansora sovet askerlerini sardılar, verildi izin Dnestr deresinä dooru gitmää, sora da Odessa tarafına, nedän sora sovet askerleri gittilär Moskvaya dooru».

Bütün annatmayı (rusça) var nicä siiredäsiniz BIRADA.